Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Курсовая на тему Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 2 3 4    

б) Порядок заповнення декларації

4. Декларація складається із заголовної та основної частин, двох додатків (К1, К2) та відомостей (К2, К3), які подаються щокварталу, у тому числі за рік, і двох відомостей (Р1, Р2), що подаються виключно за рік.
В основній частині, додатках та відомостях показники відображаються на підставі норм, установлених Законом України «Про податок з прибутку підприємства» №334 [1].
Таблиця 2.1. Порядок розрахунку граф та показників податкової декларації страховика
Код рядка декларації
Положення Закону №334 та інших нормативно-правових актів України, якими слід керуватись при заповненні рядків декларації
01
пп. 7.2.1, пп. 7.2.2 (другий абзац) п. 7.2 ст. 7
02
пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7
03
згідно з формулою
04
згідно з формулою
04.1
п. 5.10 ст. 5
04.2
пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4
05
згідно з формулою
06
згідно з формулою
07
пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7
08
пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7
09
згідно з формулою
09.1
пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7, ст. 31 Закону України «Про страхування» у частині «пасивного доходу», визначеного в пп. 7.11.13 п. 7.11 ст. 7
09.2
пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7
09.3
згідно з формулою
09.4
пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7
10
згідно з формулою
11
пп. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7
12
згідно з формулою
12.1
згідно з формулою
12.2
пп. 16.4.1 п. 16.4 ст. 16 Закону №2181
13
згідно з формулою
14
згідно з формулою
15
п. 18.1 ст. 18, ст. 19
16
згідно з формулою
17
п. 16.4 ст. 16
18
п. 16.16 ст. 16, п. 21.3 ст. 21
19
згідно з формулою
20
п. 16.16 ст. 16, п. 21.3 ст. 21
21
згідно з формулою
21.1
п. 13.1 – 13.2, п. 13.6 (четвертий абзац) ст. 13
21.2
п. 13.6 ст. 13. У рядку 21.2 вказуються суми податку з виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на території України та за її межами, сплачені на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких не відповідає вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг, або за договорами з перестрахування, укладеними за посередництвом страхових брокерів
22
пп. 7.7.3 п. 7.7, пп. 7.8.2 п. 7.8, пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7. Розмір суми дивідендів від прибутку, отриманого від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, визначаться пропорційно питомій вазі валових доходів, не пов'язаних із страхуванням (перестрахуванням), у загальній сумі валового доходу страховика
22.1
п. 1.9 ст. 1 з урахуванням пп. 7.8.2 п. 7.8 ст. 7
23
п. 13.6 ст. 13. У рядку 23 вказуються суми виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на території України та за її межами, сплачені на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг, за винятком договорів із перестрахування, укладених за посередництвом страхових брокерів
24
пп. 7.2.2 п. 7.2 ст. 7
25
пп. 17.2 ст. 17 Закону №2181
26
пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12
Таблиця 2.2. Порядок розрахунку граф та показників додатків до податкової декларації страховика
Код рядка додатка
Положення Закону №334 та інших нормативно-правових актів України, якими слід керуватись при заповненні рядків декларації
1
ст. 4
1.1
пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, пп. 7.9.6 (другий абзац) п. 7.9 ст. 7
1.2
пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4, пп. 7.9.6 (третій абзац) п. 7.9 ст. 7
1.3
п. 7.6 ст. 7. Витрати на придбання цінних паперів та деривативів, здійснені до набрання чинності Законом №349, визначаються за правилами, установленими пп. 7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону
1.4
пп. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 п. 4.1 ст. 4, пп. 12.1.2 (четвертий абзац) п. 12.1 ст. 12
2
згідно з формулою
2.1
п. 5.10 ст. 5
2.2
пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4
2.3
ст. 12, з урахуванням п. 5 і 10 Перехідних положень Закону №349
3
згідно з формулою
4
ст. 5. У разі заповнення цього рядка складається розрахунок валових витрат (відомості К3), в якому вказуються валові витрати, пов'язані з отриманням доходів з джерел інших, ніж сума валових внесків. Платник податку веде окремий облік таких витрат. У разі неможливості прямим підрахуванням визначити розмір витрат, пов'язаних з отриманням доходів від страхової діяльності та окремо з інших джерел, такий розмір (частка) визначається пропорційно питомій вазі валових доходів від страхової діяльності та валових доходів, не пов'язаних із страхуванням (перестрахуванням), у загальній сумі валового доходу страховика.
Частка валових витрат (ВВч) розраховується за таким порядком:
1. ВДз = ВДс + ВДн,
де ВДз – загальний валовий дохід страховика;
ВДс – валовий дохід від страхової діяльності;
ВДн – валовий дохід від діяльності, не пов'язаної із страхуванням.
2. ПВ = ВДн: ВДз х 100,
де ПВ – питома вага валового доходу від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, у загальному валовому доході (у відсотках).
3. ВВч = ВВс х ПВ,
де ВВч – частка валових витрат;
ВВс – сума валових витрат, що підлягають розподіленню
4.1
п. 5.1, пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5
4.2
п. 5.6 ст. 5, пп. 7.8.7 п. 7.8 ст. 7
4.3
пп. 5.7.1 п. 5.7 ст. 5
4.4
пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5
4.5
пп. 5.2.2, 5.2.13 п. 5.2 ст. 5
4.6
п. 6.1 ст. 6, з урахуванням п. 1 Перехідних положень Закону №349
4.7
пп. 5.2.10 п. 5.2 ст. 5, пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8
4.8
пп. 5.6.2 п. 5.6 ст. 5, п. 1.37, 1.42 ст. 1
4.9
ст. 5, ст. 7, пп. 8.1.4 п. 8.1, пп. 8.3.7 п. 8.3, 8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.10 п. 8.4, п. 8.7, пп. 8.9.4 п. 8.9 ст. 8; п. 18.3 ст. 18; п. 22.25 ст. 22
5
згідно з формулою
5.1
п. 5.10 ст. 5
5.2
пп. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5
5.3
пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12
6
згідно з формулою
7
пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7, ст. 8. У разі заповнення цього рядка складається розрахунок амортизаційних відрахувань (відомості Р2), в якому вказуються амортизаційні відрахування за основними фондами та нематеріальними активами, що використовуються при провадженні діяльності, не пов'язаної зі страхуванням (перестрахуванням). Розмір суми амортизаційних відрахувань (частка) за такими основними фондами та нематеріальними активами визначається у порядку, передбаченому для розрахунку валових витрат страховика
8
згідно з формулою
9
п. 11 Перехідних положень Закону №349. У рядку 9 указується від'ємне значення об'єкта оподаткування, визначене за нормами вказаного пункту на підставі результатів інвентаризації збитків за станом на 1 січня 2003 року
10
згідно з формулою
11
згідно з формулою
12
пп. 7.7.3 п. 7.7, пп. 7.8.2 п. 7.8, пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7
12.1
пп. 7.8.2 п. 7.8 ст. 7
12.2
пп. 7.8.4 п. 7.8 ст. 7
13
згідно з формулою
Порядок заповнення додатка К1 та відомостей К2, К3, Р1, Р2 визначається формами цих додатків та відомостей. Показники, які відображені в декларації та у відповідних додатку і відомостях з однаковим кодом рядків, повинні співпадати.

в) Строки подання декларації та сплати податку

1. Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.
2. Сплата податку здійснюється у строки, визначені пунктом 5.3 статті 5 Закону №2181 [6]
(5.3.1. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації).
– до дати подання уточнюючого розрахунку згідно з пунктом 17.2 статті 17 Закону №2181;
2. Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, то останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.

2.3 Адміністрування податків страхової компанії «ДАСК» (Дніпропетровськ)

Закрите акціонерне товариство страхова компанія «ДАСК» з іноземними інвестиціями засноване 07 травня 1993 року та розташоване в м. Дніпропетровську за адресою – Україна, 49000, Днiпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. К.Лібкнехта, 4д [18].

Рис. 2.1 Офіційний Інтернет-сайт страхової компанії «ДАСК»

Основними напрямками в діяльності страхової компанії є [18]:
– страхування технічних, космічних ризиків;
– страхування морського, авіаційного, залізничного та автомобільного транспорту;
– страхування майна;
– страхування відповідальності виробника;
– страхування медичних витрат громадян, які виїжджають за кордон
та інші.
Стратегічний девіз АСК «ДАСК» – «Ми страхуємо все: від морських глибин до космічних висот».
Страхова компанія «ДАСК» розширила свою діяльність далеко за регіональними кордонами Дніпропетровської області та має представництва та філії в Кривому Розі, Запоріжжі, Ужгороді, Тернополі, Херсоні та і інших регіонах України.
Страхова компанія «ДАСК» (реєстраційні дані наведені в табл. 2.3) має ліцензії Міністерства Фінансів України (Серія АА №№239211, 239212, 239213, 239418, 239535, 239658, 239861, 484294, 559894, 520056, 625578) на провадження страхової діяльності, зокрема таких видів страхування:
а) формі добровільного страхування:
– страхування від нещасних випадків;
– медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
– страхування здоров'я на випадок хвороби;
– страхування залізничного транспорту;
– страхування наземного транспорту (крім залізничного);
– страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
– страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
– страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
– страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу));
– страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника));
– страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
– страхування фінансових ризиків;
б) у формі обов'язкового страхування:
– особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
– особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
– страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;
– страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
– страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
В табл. 2.4 наведена динаміка показників декларацій по податку на прибуток страховика в страховій компанії «ДАСК» за 2002–2005 роки.
В табл. 2.5 наведена динаміка податкового навантаження за всіма видами податків в страховій компанії «ДАСК» за 2002–2005 роки.
Таблиця 2.3. Основні реєстраційні дані страхової компанії «ДАСК»
Код ЄДРПОУ:
20192177
Назва українською мовою:
ЗАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ДАСК»
Назва іноземною мовою:
ЗАО С ИИ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ДАСК»
Місце основної реєстрації в органах податкової служби:
462ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (БАБУШКIНСЬКИЙ Р-Н М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК)
Дата основної реєстрації в ДПА:
15.05.2000
Номер основної реєстрації в ДПА:
№5977
Статус:
перебуває на облiку
Ризики
Категорія уваги:
Жовта
Має платежі
Код інспекції
Назва інспекції
Дата реєстрації
Номер реєстрації
462
ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (БАБУШКIНСЬКИЙ Р-Н М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК)
15.05.2000
5977
Стан платника
ОСНОВНИЙ ПЛАТНИК
Дата реєстрації в держадміністрації:
31.12.1997
Орган державної реєстрації:
(4052092) ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ БАБУШКІНСЬКИЙ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА
Статутний фонд (в грн.):
7253320,00
Орган управління:
(6414) ПIДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ
Організаційно-правова форма:
(232) ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Кількість співробітників:
28
Тип платника податків:
ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності:
(10) ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ
Форма фінансування:
(2) ГОСПРОЗРАХУНОК
Керівники:
Ідентифікаційний номер
ПІБ
посада
Номер телефону
Ознака факсу
Додатковий номер телефону
183290039
СИРОВАТКО СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
директор
320973
1932101524
АРСЕНТЬЄВА ВАЛЕНТИНА ПАНТЕЛІЇВ
головний бухгалтер
320977
    продолжение
 1 2 3 4    

Удобная ссылка:

Скачать курсовую работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.