Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Курсовая на тему Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 2 3 4
Види діяльності:
Код виду діяльності
Назва виду діяльності
Тип виду діяльності
Дата видачі ліцензії
Назва органу, що видав ліцензію
Номер ліцензії
Ознака зовнішньоекономічної діяльності
96220
НЕДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ
Засновники:
Засновник
Код засновника-фізичної особи
Сума внеску в статутний фонд
Країна
ДІДИК ВАЛЕНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ
1297500135
479 300,00
УКРАЇНА
ШЕВЧЕНКО ГАЛИНА ГЕОРГІЇВНА
1537323686
429 610,00
УКРАЇНА
ХОЛОД БОРИС ІВАНОВИЧ
1497802718
614 760,00
УКРАЇНА
ПОЛІШКО АНАТОЛІЙ ІЛЛІЧ
1649400017
233 420,00
УКРАЇНА
КОЗІНА ЗОЯ ГРИГОРІЇВНА
1685101761
46 700,00
УКРАЇНА
ПЛЕВАКО ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА
1786700264
277 290,00
УКРАЇНА
СИРОВАТКО СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
1832900395
794 590,00
УКРАЇНА
МАЗУРЕЦЬ ГАЛИНА СЕМЕНІВНА
1894700223
123 710,00
УКРАЇНА
АРСЕНТЬЄВА ВАЛЕНТИНА ПАНТЕЛІЇВНА
1932101524
226 830,00
УКРАЇНА
СЕРБІНА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА
1993100263
492 410,00
УКРАЇНА
КЛИМЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
2351400206
94 380,00
УКРАЇНА
БЄЛІНСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
2452700134
126 380,00
УКРАЇНА
СТРЕБКОВА ДАРІЯ СТАНІСЛАВІВНА
2875404386
1 135 940,00
УКРАЇНА
КАБЛУКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
2584611540
120 210,00
УКРАЇНА
КОЛЯДА ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
1712700097
218 010,00
УКРАЇНА
ОМЕЛЬЧЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
1331600335
26 420,00
УКРАЇНА
ЦУРКАНОВ АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
2873017851
42 460,00
УКРАЇНА
«INTER CAPITAL INSURANCE CO. LTD
0
1 385 750,00
КIПР
Таблиця 2.4. Динаміка показників декларацій по податку на прибуток страховика в страховій компанії «ДАСК» за 2002–2005 роки


Як показує аналіз даних табл. 2.4, податкове навантаження на валовий дохід страховика «ДАСК» від страхової та нестрахової діяльності становить не менше 2,8%, при цьому в останній рік в компанії підвищується доля чисто страхових операцій в діяльності з рівня 54% до 100%. Починаючи з 2003 року в перестрахування передається доля від 25 до 34% отриманих ризиків та, відповідно, отриманих премій. Як показує аналіз структури загальної суми податкового навантаження (рис. 2.2) частка податку на прибуток страховика займає від 90% до 70% загальної суми податків.
Таблиця 2.5. Динаміка податкового навантаження за всіма видами податків в страховій компанії «ДАСК» за 2002–2005 рокиРис. 2.1 Динаміка та обсяги основних податків з страхової компанії «ДАСК»
Таким чином, проведений аналіз показав, що в страховій компанії «ДАСК» за період 2001–2005 роки обсяг податку від страхової діяльності зни-зився практично в 3 рази, при цьому структурна доля цього податку в загальній сумі податкового навантаження знизилась з 90% до 70%. Починаючи з 2003 року компанії почала активне перестрахування, що знизило власну долю страхових сум на 25 -34%. Загальний рівень податкового навантаження на валовий дохід становить 2,98 – 4,8%, що є значно вищим, ніж середні параметри по промисловим підприємствам – 1,5 – 2%, але нижчим, ніж рівень оподаткування суб'єктів малого підприємництва по спрощеній системі – 6 -10% від валового доходу. Тобто, доцільно вивчити можливість підняття рівня оподаткування валових доході страховиків, в яких рентабельність при страхуванні життя складає до 45%, а рентабельність від інших видів страхування досягає 65-70%.

3. Статистика показників адміністрування та зростання вагомої долі податку на доходи страхових компаній у Дніпропетровській області
Кількість страхових компаній в Україні станом на 01.07.2005 складала 398 (станом на 01.07.2004 – 374), в тому числі 51 страховиків, що здійснюють страхування життя та 347 страховиків, що здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя [11].
Стан і розвиток страхового ринку України за I півріччя 2005 року характеризується наступними даними:
1. Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками за I півріччя 2005 року, становить 6 540,5 млн. грн. У порівнянні з I півр. 2004 року обсяги вказаного показника зменшились на 2_028,2 млн. грн. (у 1,3 рази).
Сума страхових премій, отриманих безпосередньо від страхувальників-фізичних осіб, склала 756,4_млн. грн., що перевищує аналогічний показник I півр. 2004 року на 319,2 млн. грн. (у 1,7 рази).

Рис. 3.1 Динаміка показників страхового ринку України за 2003–2005 роки
У першому півріччі 2005 року порівняно з аналогічним періодом 2004 року спостерігався спад обсягу чистих страхових премій на 26%.


Рис. 3.2 Співвідношення страхових премій та ВВП України у 1996–2005 роках
В цілому по страховому ринку рівень валових виплат (відношення валових виплат до валових премій) у I півріччі 2005 року досяг 14,2% (на 8,9 п.п. вище аналогічного показника 2004 року), що свідчить про продовження тенденції до збільшення рівня страхових виплат, яка спостерігається з початку 2005 року.
За останні 3 роки (з 2002 по 2004 рр.) страхові виплати зросли майже утричі. Темпи приросту за 2001 р. у порівнянні до 2000 р. становили 4,2%; в 2002 р. порівняно з 2001 р. – 28,0%; в 2003 р. порівняно з 2002 р. – 58,5%; в 2004 р. порівняно з 2003 р. – 79,0%. Темп приросту страхових виплат у I півріччі 2005 року порівняно з I півріччям 2004 року склав 104%.
Рівень чистих виплат (відношення обсягу валових виплат за вирахуванням виплат, здійснених перестрахувальникам-резидентам, до обсягу валових премій за вирахуванням премій, належних перестраховикам-резидентам), що є вільним від подвійного обліку операцій внутрішнього перестрахування, у I півріччі 2005 року зріс до 23%, що свідчить про реальне зростання фактичних виплат страхувальникам.


Рис. 3.3 Рівень виплат страхувальникам у 2003–2005 роках по Україні

Рис. 3.4 Динаміка страхових премій та страхових виплат по Україні в розрізі видів страхування


Рис. 3.5 Оцінка балансового прибутку страховиків в розрізі видів страхування по Україні

Таблиця 3.1. Показники та динаміка структурної долі податків з страхових компаній по Дніпропетровській області у 2003–2005 роках

Як показує аналіз результатів статистичної обробки табл. 3.1:
-         процентна частка податку на прибуток страхових компаній в Зведеному бюджеті по Дніпропетровській області зросла з рівня 0,27% у 2003 році до 0,61% у 2005 році;
-         процентна частка податку на прибуток страхових компаній в загальній сумі доходних податків в Зведеному бюджеті по Дніпропетровській області зросла з рівня 0,32% у 2003 році до 0,81% у 2005 році;
-         процентна частка податку на прибуток страхової компанії «ДАСК» в загальній сумі податку з страхових компаній у Дніпропетровській області знизилась з рівня 4,37% до 0,61%, що свідчить як про падіння оборотів в страховій компанії «ДАСК», так і про посилення конкуренції на страховому ринку Дніпропетровської області;
Таким чином, як показав проведений аналіз страхового ринку по Україні та по Дніпропетровській області:
-         середній рівень чистих виплат (страхові відшкодування) з отриманих страхових сум загалом по страховій системі України у 2005 році становлять 23%, що відповідає середньому рівню балансового прибутку до 65 – 70% від зібраних сум страхових премій;
-         середній рівень оподаткування страхових компаній знаходиться в інтервалі 3,0 – 3,5% від валових доходів (сум зібраних страхових премій), що значно нижче аналогічного рівня оподаткування суб'єктів малого підприємництва по спрощеній системі – 6,0 – 10,0% від валових доходів;
-         рівень зібраних страхових премій страховими компаніями України послідовно зростає з рівня 0,4% від ВВП у 1996 році до рівня 2,0 -2,5% від ВВП у 2004–2005 роках.
Оскільки зібрані страхові премії по довгостроковому страхуванню життя фізичних осіб оподатковуються по ставці 0%, а відносний рівень цієї долі страхового ринку постійно зростає, доцільно підвищити рівень оподаткування валових доходів страховиків з 3% до 6% від отриманого валового доходу, що зрівняє умови податкового навантаження цього виду посередницького фінансового бізнесу з податковим навантаженням для малого бізнесу.

Висновки
За даними Держфінпослуг України кількість страхових компаній в Україні станом на 01.07.2005 складала 398 (станом на 01.07.2004 – 374), в тому числі 51 страховиків, що здійснюють страхування життя та 347 страховиків, що здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя.
Стан і розвиток страхового ринку України за I півріччя 2005 року характеризується наступними даними:
1. Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками за I півріччя 2005 року, становить 6 540,5 млн. грн. У порівнянні з I півр. 2004 року обсяги вказаного показника зменшились на 2_028,2 млн. грн. (у 1,3 рази).
Сума страхових премій, отриманих безпосередньо від страхувальників-фізичних осіб, склала 756,4_млн. грн., що перевищує аналогічний показник I півр. 2004 року на 319,2 млн. грн. (у 1,7 рази).
2. В цілому по страховому ринку рівень валових виплат (відношення валових виплат до валових премій) у I півріччі 2005 року досяг 14,2% (на 8,9 п.п. вище аналогічного показника 2004 року), що свідчить про продовження тенденції до збільшення рівня страхових виплат, яка спостерігається з початку 2005 року.
За останні 3 роки (з 2002 по 2004 рр.) страхові виплати зросли майже утричі. Темпи приросту за 2001 р. у порівнянні до 2000 р. становили 4,2%; в 2002 р. порівняно з 2001 р. – 28,0%; в 2003 р. порівняно з 2002 р. – 58,5%; в 2004 р. порівняно з 2003 р. – 79,0%. Темп приросту страхових виплат у I півріччі 2005 року порівняно з I півріччям 2004 року склав 104%.
3. Рівень чистих виплат (відношення обсягу валових виплат за вирахуванням виплат, здійснених перестрахувальникам-резидентам, до обсягу валових премій за вирахуванням премій, належних перестраховикам-резидентам), що є вільним від подвійного обліку операцій внутрішнього перестрахування, у I півріччі 2005 року зріс до 23%, що свідчить про реальне зростання фактичних виплат страхувальникам.
Проведений в курсовій роботі податковий аналіз показав, що в дослідженій страховій компанії «ДАСК» (Дніпропетровськ) за період 2001–2005 роки обсяг страхових премій та, відповідно, податку від страхової діяльності знизився практично в 3 рази, при цьому структурна доля цього податку в загальній сумі податкового навантаження на компанію знизилась з 90% до 70%. Починаючи з 2003 року компанії почала активне перестрахування, що знизило власну долю страхових сум на 25 -34%. Загальний рівень податкового навантаження на валовий дохід становить 2,98 – 4,8%, що є значно вищим, ніж середні параметри по промисловим підприємствам – 1,0 – 2,0%, але нижчим, ніж рівень оподаткування суб'єктів малого підприємництва по спрощеній системі – 6 -10% від валового доходу.
Як показує аналіз результатів статистичної обробки показників страхового бізнесу в Україні та його податкового навантаження у Дніпропетровській області:
-         процентна частка податку на прибуток страхових компаній в Зведеному бюджеті по Дніпропетровській області зросла з рівня 0,27% у 2003 році до 0,61% у 2005 році;
-         процентна частка податку на прибуток страхових компаній в загальній сумі доходних податків в Зведеному бюджеті по Дніпропетровській області зросла з рівня 0,32% у 2003 році до 0,81% у 2005 році;
-         процентна частка податку на прибуток страхової компанії «ДАСК» в загальній сумі податку з страхових компаній у Дніпропетровській області знизилась з рівня 4,37% до 0,61%, що свідчить як про падіння оборотів в страховій компанії «ДАСК», так і про посилення конкуренції на страховому ринку Дніпропетровської області;
-         середній рівень чистих виплат (страхові відшкодування) з отриманих страхових сум загалом по страховій системі України у 2005 році становить 23%, що відповідає середньому рівню балансового прибутку до 65 – 70% від зібраних сум страхових премій;
-         середній рівень оподаткування страхових компаній знаходиться в інтервалі 3,0 – 3,5% від валових доходів (сум зібраних страхових премій), що значно нижче аналогічного рівня оподаткування суб'єктів малого підприємництва по спрощеній системі – 6,0 – 10,0% від валових доходів;
-         рівень зібраних страхових премій страховими компаніями України послідовно зростає з рівня 0,4% від ВВП у 1996 році до рівня 2,0 -2,5% від ВВП у 2004–2005 роках.
Оскільки зібрані страхові премії по довгостроковому страхуванню життя фізичних осіб оподатковуються по ставці 0%, а відносний рівень цієї долі страхового ринку постійно зростає, доцільно підвищити рівень оподаткування валових доходів страховиків з 3% до 6% від отриманого валового доходу, що зрівняє умови податкового навантаження цього виду посередницького фінансового бізнесу з податковим навантаженням для малого бізнесу.
 1 2 3 4

Удобная ссылка:

Скачать курсовую работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.