Вибір й оцінка ефективності процедур кодування даних

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Курсовая на тему Вибір й оцінка ефективності процедур кодування даних

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13    

Амплітуда сигналів (Аi)

1011

1011

0010…

Гармонічні інформаційні сигнали

3. Вважаючи, що задане повідомлення передається заданою в таблиці 1 послідовністю відеоімпульсів із параметрами , пояснити, яким чином при заданих в розділі 4. 1 часових параметрах сигналу можна збільшити швидкість передачі інформації при фіксованій величині . Записати часові параметри () такої інформаційної послідовності. Визначити можливу максимальну швидкість посимвольної передачі симв/с.

4. В останній рядок таблиці 1 запишіть сигнали як відеоімпульси з амплітудою Аi (в прикладі табл. 1 значення комірок таблиці другого рядка - амплітуди сигналів записані в останньому рядку в десятковій системі числення).

При цьому для представлення інформаційної послідовності у вигляді радіоімпульсів, окрім уже заданих значень параметрів відеосигналів використати значення:

уже визначеного Вами періоду сигналів Т, та часового зсуву між послідовними відеоімпульсами, який дорівнює періоду Т;

частоти модулюючого коливання = 2π/Т;

значення тривалості кожного коливання мкс.

Наприклад, для наведених умов:

Отримати сигнал та зобразити його графічно.

1. Побудувати спектр такої послідовності відеоімпульсів, використовуючи перетворення Фур’є,

2. Виходячи із того, що максимальне значення ширини спектру сигналу при передачі таких сигналів допускається обмежити інтервалом частот від максимального значення амплітуд до першого “нуля" спектру, визначити потрібну ширину смуги пропускання каналу при використанні для передачі інформації відеоімпульсів.

3. Знаючи потрібну ширину смуги пропускання каналу та кількість амплітудних градацій сигналу визначити потенційне значення пропускної спроможності каналу в заданих умовах багаторівневої амплітудної модуляції .

4. Порівняйте потенційне значення пропускної спроможності каналу в заданих умовах та потрібну швидкість посимвольної передачі В. Значення ,, В включіть у відповідні рядки табл. 1 розділу 4. 5 Зробіть відповідні висновки.

1.2 Амплітудна багаторівнева модуляція гармонійних коливань

1. Як сигнали, що модулюють U (t), використати уже розглянуте вище повідомлення, за модульований сигнал взяти гармонійне коливання з частотою ω = 5 і амплітудою Um=/10 В, коефіцієнтом модуляції М = 1,0.

2. Побудувати модель амплітудно модульованого сигналу одним із способів:

Вписати корисний сигнал U (t), який складається з декількох відеоімпульсів в формулу модуляції: Uам (t) =Um (1+M*S (t)) cos (ωt).

3. Побудувати спектр радіоімпульсу використовуючи перетворення Фур’є:

4. Побудувати спектр відеоімпульсу і радіоімпульсу в одній системі (див. рис. 5) координат і зробити висновки щодо зміщень спектрів в частотній області:

5. Повторити п. п. 1 - 4 при М = 1,2. Зробити висновки щодо можливостей передачі не викривленої інформації.

6. Виходячи із того, що максимальне значення ширини спектру сигналу при передачі таких сигналів допускається обмежити інтервалом частот від максимального значення амплітуд до першого “нуля" спектру, визначити потрібну ширину смуги пропускання каналу при використанні для передачі інформації радіоімпульсів.

7. Знаючи потрібну ширину смуги пропускання каналу та кількість амплітудних градацій сигналу визначити потенційне значення пропускної спроможності каналу в заданих умовах . Визначити можливу швидкість посимвольної передачі симв/с.

8. Порівняти одержане значення пропускної спроможності каналу при передачі інформації із використанням радіоімпульсів із пропускною спроможністю каналу при передачі інформації із використанням із відеоімпульсів а також із можливою швидкістю посимвольної передачі . Значення ,, В включіть у відповідні рядки табл. 1 розділу 4. 5 Зробіть відповідні висновки.

2. Аналіз ефективності імпульсно кодової маніпуляції (ІКМ)

1. Для формування сигналу ІКМ записати свої прізвище, ім’я та по батькові і вибрати перші 20 букв.

2. Вважати кожну букву повідомлення імпульсом-відліком, амплітуда якого дорівнює порядковому номеру даної букви в українському алфавіті, а тривалість періоду відліків дорівнює визначеній Вами у п. 4 розділу 4. 1. 1 тривалості часових параметрів сигналу . Здійснити перетворення цих відліків в сигнали ІКМ.

    продолжение
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13    

Удобная ссылка:

Скачать курсовую работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.