Вибір й оцінка ефективності процедур кодування даних

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Курсовая на тему Вибір й оцінка ефективності процедур кодування даних

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

величина часового зсуву кожного із модульованих сигналів Δti = (і - 1) ∙Т,

де: і - номер символу; τ = 1/В - тривалість символу; Т - період проходження сигналів, T = τ.

3. Обраховані значення параметрів сигналу записати в табл. 1. Наприклад, при = 40 параметри сигналів та параметри гармонійного коливання набудуть вигляду:

Таблиця 1. Параметри сигналів

В (МГц)

А (В)

τ (мкс)

ω0 (рад/с)

Т (мкс)

4∙106

0. 1

0,25

∙106

0,25

4. Здійснити перекодування Вашого повідомлення в двійкову послідовність із застосуванням для представлення символів Вашого повідомлення восьмибітових символів кодів таблиці Windows 1251 (див. надану вище таблицю).

5. Розбийте кожний двійковий код символу на тетради (групи по 4 символи) та запишіть їх в другий рядок табл. 2 Оскільки кожен восьми бітовий код розбивається на дві тетради, в результаті отримаєте шість чотиризначних кодів.

6. Значення записаних кодів Ai використати для обрахування фазових зсувів Δφi відповідних сигналів. Фазові зсуви обрахувати із виразу

Δφi =Ai/16 = πAi/8.

та записати в четвертий рядок таблиці 2.

7. В шостий рядок таблиці 2 записати значення Δti = (і - 1) ∙Т, де і = 1, 2, … - номери відповідних сигналів у Вашій послідовності.

Таблиця № 2 (для випадку = 40)

Значення квадрибітів (Ai)

1101

0100

1100

Значення фазових зсувів (Δφi)

4,71

0,78

4,712π

Значення часового зсуву сигналів (Δti)

0 мкс

-мкс

мкс

Значення квадрибітів (Ai)

1100

1101

0001

Значення фазових зсувів (Δφi)

4,3

5,10

0,393π

Значення часового зсуву сигналів (Δti)

мкс

-мкс

0. 01мкс

8. На основі раніше отриманих даних записати інформаційний сигнал та зобразити послідовність цих відеосигналів із обрахованими Вами параметрами графічно.

9. Побудувати спектр послідовності відеоімпульсів U (t),

Побудувати несучий гармонійний сигнал для модуляції першого із відеосигналів із заданими амплітудою A, частотою ω0 та фазовим зсувом Δφ1.

Побудувати послідовність фазово модульованих сигналів Ufm (t):

(і =1, 2, …).

Побудувати сигнал Ufm (t) в часовій області (приклад див. на рис. 6):

Побудувати сигнал Ufm (t) в частотній області (приклад див. на рис. 7).

Аналіз ефективності багаторівневої частотної модуляції гармонічних сигналів

1. Як повідомлення для передачі сигналами із використанням частотної модуляції, як і в розділі 4. 3 використати перші літери Вашого прізвища, імені та по батькові.

2. Для подальшого використання обрахуйте наступні модулюючі параметри сигналів та параметри гармонійного коливання, що модулюється Вашим повідомленням:

амплітуда гармонійного коливання у Вольтах А = ( - номер Вашого прізвища за журнальним списком);

    продолжение
 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

Удобная ссылка:

Скачать курсовую работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.