Вибір й оцінка ефективності процедур кодування даних

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Курсовая на тему Вибір й оцінка ефективності процедур кодування даних

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

частота модулюючих коливань ωі = ω0 + Δωi;

фаза модулюючого коливання φ = π/;

величина часового зсуву кожного із модульованих сигналів Δti = (і - 1) ∙Т,

де: і - номер символу; τ = - тривалість символу; Т - період проходження сигналів, τ; ω0 =π/Т, Δωi - частотний зсув відповідного (і - го сигналу).

Обраховані значення параметрів сигналу записати в табл. 1. Наприклад, при = 44 та параметри сигналів та параметри гармонійного коливання набудуть вигляду:

Таблиця 1. Параметри сигналів

В

А

τ

ω0

φ

Т

500Гц

5 В

2*10^4мкс

1. 571*10^3рад/с

0,628π рад

0,014 мкс

3. Здійснити перекодування Вашого повідомлення в двійкову послідовність із застосуванням для представлення символів Вашого повідомлення восьмибітових символів кодів таблиці Windows 1251 (див. надану вище таблицю). Розбийте цю послідовність на квадрибіти () та запишіть їх в другий рядок табл. 2 (в табл. наведено приклад заповнення для кодів 10101110. 01011110. 1110101…). Значення записаних квадрибітів li використати для обрахування частотних зсувів Δωi відповідних сигналів. Частотні зсуви обрахувати із виразу:

Δωi = liπ∙103 рад/с

та записати в четвертий рядок таблиці. Вважати, що кожен із сигналів має часовий зсув щодо величиною Δti = (і - 1) ∙Т, де і = 1, 2, … - номери відповідних сигналів у Вашій послідовності.

У п’ятий рядок цієї таблиці запишіть сигнали як гармонійні коливання з амплітудою А = , частотою ω та частотним зсувом Δωi:

.

Таблиця № 2.

Значення кодів (li)

1100

0010

1100

1011

Значення частотних зсувів (Δωi)

12∙π∙103

Значення часового зсуву сигналів (Δti)

0 мкс

мкс

мкс

54,48 мкс

Значення кодів (li)

1001

0010


Значення частотних зсувів (Δωi)
Значення часового зсуву сигналів (Δti)

мкс

мкс

мкс


4. Для випадку частотної маніпуляції з початковою фазою φ = 2π/ та параметрами сигналу представити в часовій області перші 10 (на часовому інтервалі 0 - 10 τ) символів Вашого повідомлення. Аналогічно розділу 4. 3 (для випадку ФМ) надати відображення сигналів із врахуванням параметрів кожного із квадрибітів:

Графічне відображення послідовності заданих відеосигналів із обрахованими Вами параметрами в часовій області.

Побудувати спектр заданої послідовності відеоімпульсів U (t).

Побудувати несучий гармонійний сигнал для модуляції першого із відеосигналів із заданими амплітудою A, фазою φ та частотою ω0 із відповідним часовим зсувом Δω1.

Побудувати послідовність частотно модульованих сигналів Ufm (t).

Побудувати сигнал Ufm (t), як послідовність відповідних квадрибітів, в часовій та частотній областях.

    продолжение
 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

Удобная ссылка:

Скачать курсовую работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.