Довідник з географії України

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Учебное пособие на тему Довідник з географії України

купить книгу
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Просмотреть PDF оригинал Довідник з географії України.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 47    
Гипероглавление:
Навчальне виданняДОВГАНЬ Галина ДмитрівнаГ. Д. Довгань
ДОВІДНИК
для передекзаменаційної
підготовкиАвтор посібника висловлює щиру подяку Л. В. Костенко
за допомогу, надану під час підготовки рукопису


Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок»
Довгань Г. Д.


Д58 Географія України. 9 клас: Довідник для передекзаменаційної
підготовки. X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2005. — 128 с.

Посібник укладено відповідно до чинної Програми з географії України.
Він допоможе учням ефективно готуватися до підсумкової державної атеста-
ції з географії України; може бути використаний для підготовки до уроків
протягом навчального року. Тестові завдання, що наведені в кінці посібника,
сприятимуть закріпленню вивченого матеріалу.

Призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів
і вчителів географії.

Навчальне видання
ДОВГАНЬ Галина Дмитрівна


ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
9 клас

Довідник для передекзаменаційної підготовки

Редактор Л. А. Шведова
Технічний редактор В. І. Труфен
Коректор О. Г. Неро


ТОВ «Веста». Свідоцтво ДК № 2540 від 26.06.2006. 61064 Харків, вул. Бакуніна, 8А.
Адреса редакції:
61145 Харків, вул. Космічна, 21а.
Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.
Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. E-mail: office@ranok.kharkov.ua
З питань реалізації звертатися за тел.: у Харкові — (057) 712-91-46, 712-91-47;
Києві — (044) 495-14-53, 417-20-80; Донецьку — (062) 304-67-02; Житомирі — (0412) 41-27-95;
Дніпропетровську — (0562) 43-46-95; Львові — (032) 233-53-39; Сімферополі — (0652) 22-33-03;
Тернополі — (0352) 26-86-94, 53-32-01.
E-mail: commerce@ranok.kharkov.ua
«Книга поштою»: 61045 Харків, а/с 3355. Тел. (057) 717-74-55.
E-mail:
pochta@ranok.kharkov.ua www.ranok.com.ua

© Г. Д. Довгань, 2006
© ТОВ «Веста», 2006


зміст

Фізична географія України

Розділ І. Україна та її географічні дослідження 5

Розділ ІІ. Загальна характеристика природних умов і природних

ресурсів України 10

Розділ ІІІ. Природні комплекси і фізико-географічне районування 28

Розділ IV. Використання природних умові природних ресурсів 35

Фізико-географічна характеристика областей України 39

Економічна і соціальна географія України

Розділ І. Україна на карті світу 54

Розділ ІІ. Населення України 58

Розділ ІІІ. Господарство 62

Розділ IV. Територіальний поділ України 88

Розділ V. Використання природних умов і ресурсів та їх охорона 101

Розділ VL Глобальні проблеми людства та їх прояв

на території України 102

Розділ VII. Економічна і соціальна географія своєї області 104

Економіко-географічна характеристика областей України 104

Тестові завдання до курсів «Фізична географія України» та

«Економічна і соціальна географія України» 120

Література 128


фізична географія україни

Предмет і методи досліджень фізичної географії України

Фізична географія України — комплекс наук (загальне землезнавство,
геоморфологія, кліматологія, гідрологія, палеографія тощо), які вивчають
природні компоненти і природні комплекси України та їх взаємодію.
Формування території України

Площа території сучасної України становить 603,7 тис. км2 (39-те місце
серед держав світу і перше серед держав Європи). Серед науковців немає
спільної думки про етапи формування території української держави. Проте
більшість науковців відносить виникнення окремого українського етносу до
ХІІ
XV ст.

Етапи формування державної території України

Історичний період

Події

VIII ст. до н. е.
ІІІ ст. н. е.

Територію України населяють кіммерійці (перше дер-
жавне утворення), скіфи, сармати


ІІІ^І ст.

Територію України населяють представники племін-
ного союзу антів


VIVIII ст.

На території України оселяються племена східних
слов'ян
поляни, сіверяни, древляни, дуліби, білі
хорвати, уличі, тиверці


4


Закінчення таблиці

Історичний період

Події

IXXI! ст.

Існування держави східних слов'ян Київська Русь

XIIIXVI ст.

Українські землі під владою монголо-татарів, Литви,
Польщі, Угорщини, Османської імперії


XV ст.

Утворення Кримського ханства

XVIXVII ст.

Утворення Запорізької Січі центру боротьби україн-
ського народу за самовизначення


1654 р.

Приєднання Гетьманщини до Московії

1667 р.

Україна розділяється на дві частини: Лівобережна
(з Києвом) відходить до Московії, Правобережна
до
Польщі


Кінець XVIII ст.

Західноукраїнські землі входять до складу Австро-
Угорщини


07.11.1917 р.

Проголошення УНР (Київ)

13.11.1918 р.

Проголошення ЗУНР (Львів)

1919—1920 рр.

Українські землі ввійшли до складу Росії, Польщі,
Чехословаччини та Румунії


1922 р.

Східна частина України входить до складу СРСР

1939 р.

До України приєднуються її західні землі

1940 р.

До України приєднуються Північна Буковина
та Південна Бессарабія


1945 р.

До України приєднується Закарпаття

1954 р.

Верховна Рада СРСР передає УРСР Кримську область

24.08.1991 р.

Проголошено незалежність України

Здобувши незалежність, Україна визнала Гельсінські угоди 1975 р., за
якими державні кордони в Європі вважаються непорушними. Нині до складу
України входять
24 адміністративні області, Автономна Республіка Крим та
міста державного підпорядкування
Київ і Севастополь.

РОЗДІЛ і. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна на карті світу

Україна розташована у Північній та Східній півкулях; її територія лежить
у помірних широтах, у Центральній та Південно-Східній Європі.


Територія України займає південно-західну частину Східноєвропейської
рівнини, тому тут переважають низовини і височини
(95 % площі). Тільки на
крайньому заході і півдні здіймаються гори.


Географічне положення України дуже зручне. Через країну проходять
транзитні шляхи, що поєднують Європу з Азією, Балтію з Причорномор'ям.


5


Через Чорне море Україна має вихід у Світовий океан, а по Дунаю підтримує
зв'язки з країнами Центральної Європи.


Україна розташована у трьох природних зонах — мішаних лісів, лісо-
степовій та степовій, має рівнинну поверхню, помірно континентальний клі-
мат, родючі чорноземні ґрунти, різноманітні корисні копалини. Усі ці умови
є сприятливими для розвитку господарства і життя населення.


Рівнинний характер території України сприяє досить рівномірному розмі-
щенню виробництва і населення. Вихід до Чорного й Азовського морів забез-
печує розвиток не тільки зовнішніх зв'язків України, а й рибного промислу,
а також санаторно-курортного господарства у прибережних районах.
Джерела географічно
    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 47    

Добавить учебное пособие в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать учебное пособие бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.