Лексичні особливості перекладу французьких науково-технічних текстів

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Диплом на тему Лексичні особливості перекладу французьких науково-технічних текстів

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15    

Приклад

Lhiver peut constituer une source pour des températures baissées qu’on peut stocker dans d’immenses dépôts de glace, isolés par des murs doubles ayant l’espace de l’intérieur vide, qui assure un bon isolement thermique suffisammant pour bénéficier dans la saison chaude d’une source thermique froide.


Зимовий сезон є джерелом низьких температур, які можна зберігати у величезних спеціальних сховищах із криги, ізольованих подвійними стінками ізвакуумним середовищем усередині, які забезпечують хорошу теплоізоляцію, достатню для того, щоб у теплий сезон користуватись джерелом холоду.

Із наведеного прикладу ми бачимо, що при перекладі науково-технічних текстів на тематику альтернативних енергій ми не завжди запозичуємо лексичні відповідники із французької мови. Наприклад, lespace de lintérieur vide (яке у прикладі вище вживалося у дещо зміненому вигляді – des espaces de séparation vidés) ми перекладаємо не дослівно порожній внутрішній простір, а власним відповідником вакуумне середовище усередині. Французьке словосполучення isolement thermique українською мовою ми перекладаємо, як уже частково згадувалося раніше, одним терміном теплоізоляція. Цікавим також є те, що лексичне значення терміна thermique (термічний; термодинаміка) у французькій мові стосується і енергії тепла, і енергії холоду, а в українській мові прикметник термічний має відношення лише до теплової енергії. Тому при перекладі перекладачу потрібно бути особливо уважним і до лексичних відтінків значень слів.

Приклад

Les spécialistes souhaitent frapper un grand coup en introduisant au coeur de Paris une installation de près de 350 kWc. Une intrusion que l’on pourrait qualifier de quasi révolutionnaire, puisque les centrales solaires ont jusqu’ici été cantonnées aux zones rurales ou indusriels.


Спеціалісти націлені на прийняття рішучих заходів, споруджуючи в центрі Парижа будівлю із, яка вробляла б енергію потужністю у 350 сонячних (фотогальванічних) кіловат. Впровадження, яке можна було б назвати майже революційним, адже сонячні електростанції раніше розміщувалися лише у сільських місцевостях чи на промислових територіях.

Як бачимо, щоб дещо розбавити сухий стиль викладу матеріалу у науково-технічних текстах (особливо у текстах науково-популярного стилю) іноді вживаються стилістично забарвлені вирази. У нашому прикладі, наприклад, це вираз les spécialistes souhaitent frapper un grand coup, який ми переклали нейтральним виразом спеціалісти націлені на прийняття рішучих заходів, хоча можна було б, наприклад, перекласти цей вираз більш стилістично закрашено: спеціалісти бажають усе здійснити одним махом, але, можливо, це було б не надто точною передачею лексичного значення цього виразу.

Відбір граматичних відповідників у перекладі досліджуваних текстів здійснюється за протиставленням двох тенденцій:

1) пошук оптимального варіанту вираження, що вдало відповідає завданням форми викладу і змісту стилю науково-технічної підмови;

2) прагнення перекладача до досягнення «краси» і повноти стилю, різноманітності форми вираження завдяки залученню граматичних синонімів тощо [24, c.34].

Важливо під час перекладу обирати саме ту структуру цільової мови, що найточніше їй відповідає, враховуючи при цьому вимоги функціонального стилю та інші норми мови перекладу.

Приклад

Des mirroires paraboliques, des concentrateurs cylindro-parabo-liques et des centrales à tour sont expérimentés en Espagne deuis plus de 25 ans. Alors que la filière héliothermodynamique entame un nouveau départ, avec des centaines des projets annoncés dans le monde, un concept prometteur est testé sur la PSA (plate-forme solaire d’Alméria) depuis juillet dernier: les réflecteurs de Fresnel compacts linéaires, aussi appelés CLFR pour Compact Linear Fresnel Reflector.


Параболічні дзеркала, циліндрично-параболічні концентратори та вежеві електростанції уже більше 25 років випробовуються в Іспанії. У той час, як галузь сонячної термодинаміки знову набирає обертів із сотнями проектів по всьому світу, одну перспективну концепцію уже протестували на АСП (альмерійська сонячна плат-форма) у липні минулого року: компактні лінійні відбивачі Френеля (КЛВФ; Fresnel), які ще називають CLFR від Compact Linear Fresnel Reflector.

Даний приклад цікавий тим, що у ньому вживається, наприклад такий термін як héliothermodynamique. Характерною особливістю французьких текстів на тему АВЕ є те, що в них часто можна зустріти саме такі складні термінотворення. Досить складні поняття виражаються таким чином одним словом. Особливістю української мови у даному разі є те, що дуже часто такі французькі однослівні терміни (які нерідко є неологізмами) перекладаються нею відповідниками у вигляді словосполучень чи описових виразів: héliothermodynamique українською мовою ми перекладаємо як сонячна термодинаміка.

La filière entame un nouveau départ ми переклали як галузь знову набирає обертів. Хоч цей вираз не є стилістично забарвленим, ми все одно переклали його з врахуванням структури і норм мови перекладу, не вдаючись до дослівної передачі значення, яка містила б тавтологію і виглядала б так: галузь розпочинає новий початок.

    продолжение
 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15    

Удобная ссылка:

Скачать дипломную работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.