Створення навчальної програми по вивченню іноземної мови

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Диплом на тему Створення навчальної програми по вивченню іноземної мови

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Жінки, що працюють з ВДТ, обов'язково оглядаються акушером-гінекологом один раз на два роки.

Жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини грудьми до виконання всіх робіт, пов'язаних з використанням ПК, не допускаються.

Виконання вимог, наведених в Правилах, в комплексі з практичним здійсненням первинних та спеціальних заходів повинно стати нормою діяльності всіх фахівців, безпосередньо пов'язаних з навчальними та виробничими колективами.

ВИСНОВОК

Актуальність моєї програми полягає в тому, що вона буде ліцензована GNU General Public License. Це означає що кожний користувач зможе скачати вхідні коди, модифікувати їх по своєму бажанню і під свої потреби. Всі зміни в коді програми, які будуть зроблені третіми особами повинні бути викладенні в публічний доступ. Це також може сприяти подальшому удосконаленню програми.

У ході виконання задач, поставлених в дипломній роботі була написана програма на мові програмування Java для тестування учнів шкіл по іноземній мові.

Плюси даного рішення:

- відкритість;

- кросплатформеність;

- зручність у користуванні та розробці нових уроків;

- зручність у модернізації;

- розширюваність;

- адаптивність.

Мінуси даного рішення:

- для запуску програми потрібне встановлене виконавче середовище Java.

Список джерел інформації

1. Эккель Брюс. Философия Java. Библиотека программиста. 4-е изд. 2010 год, 640 стр.

2.Тимоти Р. Фишер. Java. Карманный справочник. 2008 г. 224 стр.

3.Эд Барнет. Eclipse IDE. Карманный справочник. 2006 г. , 160 стр.

4.Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт ПК. – М.: Бином, 1998. – 944с.

5.Томас Х. Кормен, Чарльз И. Лейзерсон, Рональд Л. Ривест, Клиффорд Штайн.Алгоритмы: построение и анализ 2-е издание. 2009 г. 1296 стр.

6.Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. Для самост. Вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання- Прес, 2006. – 287с.

7.Економіка підприємства: Підручник За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.

8.Петрович Й. М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін., Економіка підприємства: Підручник-За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: "Магнолія плюс", - 2004. – 680 с.

9.Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 508 с.

10.Жидецкий В.Ц., Джигирей В.С., Мельников А.В. Основы охраны труда. Учебник. – Изд. 2-е, дополненное. – Львов: Афиша, 2000. – 351 с.

11.Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів - Львів: Афіша, 2000. - 174 c.

ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ, СИМВОЛІВ ТА ТЕРМІНІВ

ПК — персональний комп'ютер

ОЗП — оперативно запам'ятовуючий пристрій

Мб — мегабайт

GNU GPL GNU General Public License, универсальная общественная лицензия


Удобная ссылка:

Скачать дипломную работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.