Товарознавча експертиза та митне оформлення автомобілів ВАТ УАЗ

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Диплом на тему Товарознавча експертиза та митне оформлення автомобілів ВАТ УАЗ

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 2 3 4 5 6 7 8

3.2 Перелік документи для митного оформлення транспортних засобів

Митне оформлення транспортних засобів розпочинається після подання митному органу декларації, а також всіх необхідних документів, відомостей про транспортні засоби, які підлягають митному оформленню. Основними документами є:
·                        облікову карту зовнішньоекономічної діяльності або в установлених випадках її завірену копію;
·                        зовнішньоекономічний договір;
·                        ВМД заповнена згідно з вибраним режимом. Також подається електронна копія відповідної ВМД;
·                        товаросупровідні документи;
·                        дозволи, сертифікати уповноважених державних органів.

3.3 Методи нетарифного регулювання

Методи нетарифного регулювання представляють собою регулювання переміщення через митний кордон України певних видів товарів за допомогою низки дозвільних документів від уповноважених державних органів. Основним завданням такого виду регулювання є захист національного споживача, ринку та виробника.
У випадку імпорту легкових автомобілів з Російської Федерації окрім основного пакету документів необхідно отримати наступні дозволи та документи:
·                    дозвіл радіологічного контролю. Радіологічний контроль проводиться безпосередньо на кордоні посадовими особами Державної екологічної інспекції Міністерства екології та природних ресурсів України. Підтвердженням проведення радіологічного контролю є наявність у товаросупровідних документах відмітки «Радіологічний контроль» або відмітки «Екологічний контроль»;
·                    висновок санітарно-епідеміологічної експертизи. Дозволяється ввозити автомобілі реалізовувати чи використовувати їх в Україні лише після отримання позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи;
·                    сертифікат відповідності. Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-2»;
·                    попередня ВМД. Умовою пропуску через митний кордон України товарів є подання суб'єктом підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться товари, митниці, у зоні якої він знаходиться, попередньої вантажної митної декларації та її електронної копії.

3.4 Визначення коду автомобіля марки «УАЗ» за УКТ ЗЕД

Класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності, розроблений на базі Гармонізованої системи описання і кодування товарів і Комбінованої тарифно-статистичної номенклатури Європейської економічної співдружності, представляє собою основу системи мір державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю держави.
На сьогоднішній день система УКТ ЗЕД представлена також в електронному вигляді, в якості програм та модулів до програмного забезпечення. Більшість програм до яких входить класифікатор УКТ ЗЕД прямо чи опосередковано пов’язані із визначенням коду товару. Зокрема, програма MD Office окрім основних функцій, також має можливість визначати код товару, що значно прискорює процес заповнення декларації.
Структура УКТ ЗЕД включає найменування розділу, код та найменування групи, код та найменування товарної позиції, кодове позначення товару, найменування товару, преференційна, повна, пільгова ставка мита та скорочення позначення додаткових одиниць його виміру.
Визначення коду автомобіля марки «УАЗ» проходило в наступній послідовності.
Перший крок, визначення розділу, до якого потрібно віднести товар. В даному випадку автомобіль можна віднести до розділу VIII.
Наступний рівень – визначення групи. У номенклатурі представлено 97 груп товарів, які згруповані за такими ознаками:
·                         за матеріалом виготовлення;
·                         за функціональним призначенням;
·                         за ступенем обробки.
Оскільки автомобіль за функціональним призначенням є дорожній транспортний засіб призначений головним чином для перевезення людей, то його можна віднести до 87 групи.
Третій рівень визначення коду – визначення позиції яка деталізує товар за більш специфічними ознаками. Група 87 включає в себе транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом – позиція 8703.
Четвертий рівень системи передбачає визначення субпозиції товару. Для автомобілів характерним є поділ за робочим об’ємом двигуна. В даному випадку для автомобіля «УАЗ» субпозиція 8703 23 – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500см3, але не більше 3000см3.
П’ятий рівень коду передбачає визначення досить вузького ряду ознак характерних для нового автомобіля марки «УАЗ». Підсубпозиція – 8703 23 1930 – нові автомобілі з робочим об’ємом двигуна понад 2200см3, але не більше як 3000см3. Отже, код автомобіля 8703 23 1930

3.5 Нарахування митних платежів

Митні платежі являються ефективним інструментом регулювання зовнішніх економічних зв’язків та джерелом наповнення бюджету.
При імпорті на митну територію України легкових автомобілів з Російської Федерацій підприємство сплачує наступні платежі:
·                         ввізне мито – мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України;
·                         митні збори – це додаткові збори, які стягуються з товарів, що ввозяться за послуги митного органу, які є необхідними для певних груп товарів та при специфічних умовах перетину митного кордону.
·                         акцизний збір – непрямий податок на деякі товари, зокрема на автомобілі;
·                         податок на додану вартість. При імпорті ПДВ виступає засобом протекціоністської політики, оскільки його стягнення з імпортованих товарів веде до їхнього подорожчання, підвищуючи тим самим конкурентоздатність товарів і послуг вітчизняного виробництва.

3.5.1 Визначення митної вартості

Обчислення митної вартості здійснюється насамперед на основі ціни угоди, тобто фактурної вартості товару. Розрахунок здійснюється з урахуванням умов поставки товарів відповідно до Міжнародних правил INCOTERMS, враховуючи затрати покупця на момент перетину митного кордону.
Відповідно до контракту №0356 товар автомобілі «УАЗ», які постачаються автомобільним транспортом за умовами EXW, кількість 8 шт. Вартість одного автомобіля складає 8000 доларів США. На день подання ВМД ціна за 1 долар США становить 5,05 гривень. Тому фактурна вартість товару складає 323200 грн.
Перевізником даного товару виступає ТзОВ «Камазтранссервіс». Згідно з розцінками перевізника, вартість доставки товару в місто Рівне складає 17800 грн. З них 12000 грн доставка від ПРОДАВЦЯ до митного кордону України.
Отже, враховуючи умови поставки EXW при визначенні митної вартості товару до фактурної вартості товару додаються затрати ПОКУПЦЯ на момент перетину кордону. Тобто, митна вартість восьми автомобілів «УАЗ» «Hunter» складає 335200 гривень і вноситься в 12 графу ВМД.

 

3.5.2 Нарахування мита

Митом обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України чи вивозяться за її межі.
Основою для нарахування мита при імпорті автомобілів є митна вартість товару.
Отже, згідно Закону України «Про єдиний митний тариф України» при ввезенні на митну територію України восьми автомобілів марки «УАЗ» митна вартість яких складає 335200 гривень, ставка мита становитиме 25%, тобто 83800 грн. Дане нарахування вноситься в графу 47.

3.5.3 Нарахування митних зборів

Митні збори – це додаткові збори, які стягуються з товарів, що ввозяться за послуги митного органу, які є необхідними для певних груп товарів при специфічних умовах перетину митного кордону.
Митні збори справляються на підставі Митного кодексу України за ставками, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. №65 «Про ставки митних зборів».
При ввезенні автомобілів «УАЗ» митна вартість яких складає 335200 гривень митні збори становлять 0,2% – 6704 грн. Та 20 доларів США за 1 годину в робочий час при виклику митника для митного оформлення – 101 грн. Отже, сума митних зборів становить 6805 гривень.

3.5.4 Акцизний збір

Акцизний збір – це непрямий податок на споживачів окремих товарів, визначених законом як підакцизних, що стягується з них під час здійснення оборотних операцій з товаром.
Транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від іскри та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об’ємом циліндрів двигуна більше як 2200см3, але менше ніж 3000см3 обкладаються акцизним збором у вигляді фіксованої ставки 0,06 EUR за 1см3. Враховуючи те, що робочий об’єм двигуна 2340см3, то акцизний збір становитиме 2340х0,06 EUR=140 EUR. Тобто, 910 грн. за один автомобіль.

3.5.5 Нарахування ПДВ

Ввезення автомобілів, як більшість товарів, обкладається податком на додану вартість. Розмір ставки регламентує Закон України «Про податок на додану вартість» №550/97 від 26.09.97 р. і становить 20%. Базою нарахування ПДВ є митна вартість товару.
При ввезенні на митну територію України автомобілів «УАЗ» митна вартість яких становить 335200 грн. нарахування податку матиме такий вигляд:
СПДВ = *ПДВ/100
де, СПДВ – сума ПДВ;
Мв – митна вартість;
Мз – митні збори;
М – мито;
ПДВ – ставка податку на додану вартість.
Таким чином, сума ПДВ: СПДВ = *20/100=85161
Отже, сума митних платежів при імпорті на Українську територію восьми нових автомобілів «УАЗ» Hunter з двигуном робочим об’ємом 2340см3 становить:
·                   мито 25% – 83800 грн.;
·                   митні збори – 6805 грн.;
·                   акцизний збір – 7280 грн.;
·                   ПДВ – 85161 грн.
Разом, 183036 грн.
Таким чином:
1. Загальний порядок митного контролю та оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, визначається Митним кодексом України, Законами України які постійно доповнюються, низкою постанов Кабінету Міністрів України, наказами Держмитслужби України та іншими нормативними документами.
2. Митне оформлення транспортних засобів розпочинається після подання митному органу декларації, а також всіх необхідних документів, відомостей про транспортні засоби, які підлягають митному оформленню.
3. До методів нетарифного регулювання, що застосовують при ввезенні на митну територію України автомобілів належать радіологічний контроль, санітарно-епідеміологічна експертиза, сертифікація. Також, при імпорті обов’язковою вимогою митного органу є подання попередньої ВМД.
4. Класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності представляє собою основу системи мір державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю держави. Код товару складається з 10 цифр та його визначення проходить поетапно. Після визначення кожної позиції по класифікатору, було встановлено, що код досліджуваної моделі автомобіля марки «УАЗ» – 8703 23 1930.
5. Митні платежі являються ефективним інструментом регулювання зовнішніх економічних зв’язків та джерелом наповнення бюджету. До них належать мито, митні збори, акцизний збір, податок на додану вартість.
6. Для імпорту восьми нових автомобілів марки «УАЗ» з фактурною вартістю 323200 грн. необхідно сплатити такі митні платежі: мито – 83800 грн., митний збір – 6805 грн., 7270 грн. та ПДВ – 85161 грн. Тобто, 183036 грн., що становить 56% від фактурної вартості автомобілів.

Висновки та пропозиції

1 Історія фірми «УАЗ» розпочалася в 1943 році. Перші кроки у розвитку автомобілебудівної компанії проходили в період Другої Світової війни. Починаючи з 1954 року завод починає набирати виробничі обороти. Кожна випущена модель автомобіля на той час мала не аби яку популярність як в країні так і за її межами. Починаючи з 1993 року «УАЗ» починає випускати нові сучасні моделі, а також удосконалю вже існуючі.
2 У сучасний період з заводу випускаються автомобілі з інжекторними двигуни яких відповідають нормам Євро-2.
3 У рамках програми репозиціонування змінені корпоративні кольори – на зелений та бежевий. Також втілена програма заміни буквено-цифрових позначень моделей на звучні імена «Hunter», «Patriot».
4 Сьогодні серед модельного ряду можна виділити наступних лідерів. УАЗ «Patriot» новий сучасний, потужний та надійний позашляховик, який можливо експлуатувати в будь-яких дорожніх умовах. «Hunter» – удосконалений перевірений часом УАЗ 469, який сьогодні відповідає сучасним споживчим вимогам.
5 На Українському ринку автомобіль «УАЗ» представляє офіційний дилер компанія «АІС». Її представництва знаходяться по всій території України, де можуть надати повний спектр – продаж автомобілів, встановлення додаткового обладнання, гарантійне та після гарантійне обслуговування.
6 Офіційні дані щодо об’ємів збуту автомобілів «УАЗ» в 2005 та 2006 роках відображають стабільну та позитивну тенденцію. Це дає нам можливість припустити, що автомобілі «УАЗ» в 2007 році матимуть ще більшу популярність серед автолюбителів.
7 Попри доступну ціну на автомобілі «УАЗ» кредитування також сприяє зростанню попиту на автомобіль. В місті Рівному серед багатьох банків що надають кредит для придбання автомобілів вигідно виділяється «Укрсоцбанк», що пропонує достатньо добрі умови.
8 В рамках діючого законодавства транспортні засоби повинні бути застрахованими. Всі відносини пов’язані зі страхуванням транспортних засобів та відповідальності їх власників регулює Закон України «Про обов’язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів»
9 Автомобілі марки «УАЗ» реалізуються в містах України не тільки великими підприємствами, але і малими фірмами. Зокрема, в місті Рівному ТзОВ «Каштан» пропонує досить широкий модельний ряд автомобілів популярних марок. Серед яких шанувальники автомобілів «УАЗ» зможуть підібрати автомобіль для власних потреб. Крім того, невеликі регіональні підприємства такі як ТзОВ «Каштан» мають більш тісний зв’язок з клієнтами, що є суттєвою перевагою. В чому я переконався з власного досвіду.
10 За великий проміжок успішного виробництва конкурентоспроможних автомобілів «УАЗ» розробив та впровадив у оснащення автомобілів досить широкий ряд двигунів вітчизняного та іноземного виробництва – ЗМЗ‑409.10, УМЗ 4218.10, ДВС 210.10, УМЗ 420, Andoria 4CT90, ЗМЗ‑5143.10. Модельна гама двигунів дозволяє покупцю зробити оптимальний вибір враховуючи потужність, економічність та надійність. Що вплине на подальше задоволення потреб під час експлуатації автомобіля.
11 На сьогоднішній день додатковим оснащенням автомобілів «УАЗ» в Україні займається корпорація «АИС». Підприємство на спеціалізованих станціях здійснює повний комплекс робіт по встановленню широкого ряду комплектів додаткового обладнання, основним з яких є – газобалонне обладнання; автомобільні аудіосистеми; протиугінні засоби захисту та антикорозійна обробка
12 Значне місце в автомобільній галузі посідає авто товарознавча експертиза. Експерт зобов’язаний опрацьовувати величезну кількість інформації, здобувати нові навики та використовувати їх в роботі. В цьому суттєвою допомагає велика кількість спеціальної друкованої літератури, а також програмне забезпечення для оперативної обробки інформації про стан та характеристики автомобіля.
13 Під час проведення оцінки транспортного засобу повторно ознайомився з основними поняттями що застосовують під час проведення автотоварознавчих досліджень. Безпосередньо оцінка представленого транспортного засобу здійснювалась із загальноприйнятим алгоритмом оцінки транспортного засобу.
14 Визначення ринкової вартості транспортного засобу проводилось з врахуванням його технічного стану, встановленого органолептичним методом, шляхом зовнішнього візуального огляду і перевірки технічної справності оцінюваного автомобіля, проведених спеціалістом 25 січня 2007 року.
15 Загальний порядок митного контролю та оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, визначається Митним кодексом України, Законами України які постійно доповнюються, низкою постанов Кабінету Міністрів України, наказами Держмитслужби України та іншими нормативними документами.
16 Митне оформлення транспортних засобів розпочинається після подання митному органу декларації, а також всіх необхідних документів, відомостей про транспортні засоби, які підлягають митному оформленню.
17 До методів нетарифного регулювання, що застосовують при ввезенні на митну територію України автомобілів належать радіологічний контроль, санітарно-епідеміологічна експертиза, сертифікація. Також, при імпорті обов’язковою вимогою митного органу є подання попередньої ВМД.
18 Класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності представляє собою основу системи мір державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю держави. Код товару складається з 10 цифр та його визначення проходить поетапно. Після визначення кожної позиції по класифікатору, було встановлено, що код досліджуваної моделі автомобіля марки «УАЗ» – 8703 23 1930.
19 Митні платежі являються ефективним інструментом регулювання зовнішніх економічних зв’язків та джерелом наповнення бюджету. До них належать мито, митні збори, акцизний збір, податок на додану вартість.
20 Для імпорту восьми нових автомобілів марки «УАЗ» з фактурною вартістю 323200 грн. необхідно сплатити такі митні платежі: мито – 83800 грн., митний збір – 6805 грн., 7270 грн. та ПДВ – 85161 грн. Тобто, 183036 грн., що становить 56% від фактурної вартості автомобілів.
До того ж, враховуючи недосконалу податкову систему, транспортування, прямі затрати які матиме продавець безпосередньо при реалізації даного товару, торгову націнку, можна припустити, що ціна на автомобіль зросте ще на 50%. В результаті потенційний автовласник платить за автомобіль більше ніж вдвічі від його реальної реалізаційної вартості.
Отже, можна припустити, що на сьогоднішній день система митних тарифів є безумовно ефективним джерелом наповнення бюджету, проте аж ніяк не сприяє розвиту вітчизняної автопромисловості. Так як при умові допущення на Український ринок якісних автомобілів за прийнятними цінами, зросте конкуренція. Що в свою чергу змусить модернізувати виробництво та удосконалити продукцію вітчизняних автовиробників.

 


Список літератури

1.        Дудчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навчальний посібник. – К.:2002.
2.        Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» №1961 від 23.03.05.
3.        Закон України «Про міжнародні договори» №1906 від 29.06.1994.
4.        Журнал «Автоцентр» №37/06.09.06.
5.        Журнал «Бізнес» №15/25.05.04.
6.        Жорін Ф.Л., Звягіна І.Н. Правові основи митної справи в Україні. – К.:2005.
7.        Зельніченко О.І. Митна справа. Опорний конспект лекцій для студентів товарознавчого факультету денної та заочної форми навчання. – К.: КДТЕУ, 2000.
8.        Ємченко І.В. Митна справа. – К.:2001.
9.        Коментар до митного кодексу. – К.: «Юністіан», 2004.
10.   Митний кодекс України. – Х.: «Одіссей», 2005.
11.   Методика товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів. Наказ МЮУ і ФДМУ №142/5/2092 від 24.11.2003 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 42.11.2003 р. №1074/8395.
12.   Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами спеціальності 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» денної та заочної форми навчання / Бенчук О.П., Данилюк Т.В., Опанащук Т.В. – Р.:2002.
13.   Методичні вказівки до виконання розділу дипломної роботи «Митне оформлення» студентами спеціальності 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі» денної та заочної форми навчання» / Савчук А.В. – Р.:2005.
14.   Пашко П.В., Каленський М.М. Митний контроль та митне оформлення. – К.: Знання, 2002.
15.   Терещенко С. Основи митного законодавства. – К.: «Август», 2001.
16.   Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності.
17.   Статут фірми ТзОВ «Каштан».
18.   Як заповнити ВМД: Посібник. – НВО «Поверхность», 1998.
19.   www.autocenter.ua
20.   www.ais.com.ua
21.   www.uazbuka.ru
22.   www.uaz-club.org.ua
23.   www.zr.ru
 1 2 3 4 5 6 7 8

Удобная ссылка:

Скачать дипломную работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.